VERGOEDINGEN

 

Behandelingen binnen de BasisGGZ (Basis Geestelijke GezondheidsZorg)

Binnen de BasisGGZ is psychologische zorg verzekerd wanneer er sprake is van een psychische stoornis. In dat geval wordt de zorg vergoed door een zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. Na de intake wordt gekozen tussen 3 trajecten. Zorgverzekeraars spreken van ‘producten’. Dit betreft Basis-Kort, Basis-Middel of Basis-Intensief. Welk traject u volgt is afhankelijk van de aard, complexiteit, risico en ernst van uw zorgvraag. 

Wanneer in het eerste of tweede gesprek blijkt dat u meer of andere zorg nodig heeft dan in de BasisGGZ geboden kan worden, wordt u terugverwezen naar uw huisarts en wordt overlegd met de huisarts. Deze gesprekken zullen dan gedeclareerd worden onder ‘Onvolledig behandeltraject’.  Wellicht wordt u verwezen naar de Specialistische GGZ. 

Verzekerde of onverzekerde zorg
Ik heb contracten met zorgverzekeraars Zilveren Kruis Achmea en DSW. Als u verzekerd bent bij een van deze verzekeraars geldt een volledige vergoeding van het afgesproken traject waarbij uw eigen risico van 385 euro wordt aangesproken.

  In het geval dat u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent, dan geldt dat u van mij een rekening krijgt over het afgesproken traject. Hieronder vindt u de verschillende tarieven van de verschillende trajecten. Deze betaalt u in eerste instantie zelf en declareert de rekening daarnaast bij uw verzekeraar. U krijgt dan tussen de 60% en 90% van het bedrag vergoed. Om precies te weten welk bedrag vergoed wordt, kunt u dit het beste vragen aan uw eigen zorgverzekeraar. U kunt ook kijken op de site ‘contractvrije psycholoog’.

  Hieronder alle tarieven. Deze zijn door de Nationale Zorgautoriteit (nZa) vastgesteld.

  Basis Kort € 504,71
  Basis Middel € 856,34
  Basis Intensief € 1373,34
  Onvolledig behandeltraject € 219,53

  Let op!! Per traject wordt er naast de gesprekken (face-to-face) ook tijd gereserveerd voor andere bezigheden die te maken hebben met de behandeling (behandelplan schrijven, brieven versturen, dossier aanmaken, maar ook telefonisch en email contact).

  Overig product

  Wanneer in het eerste gesprek blijkt dat er geen sprake is van een stoornis en/of dat de problematiek niet onder de verzekerde zorg valt, zijn de kosten voor het gesprek/ het behandeltraject voor uzelf. Dit heet een 'overig product'; het betreft een gesprek van 60 minuten (naast administratietijd) en kost 105,25. Ook dit is vastgesteld door het NZa.

  Relatiesessie

  Voor een relatiesessie van 60 minuten, factureer ik 100 euro. Voor een relatiesessie van 90 minuten factureer ik 120 euro. Deze krijgt u maandelijks gefactureerd. 

  Betalingsvoorwaarden

  Betalingsvoorwaarden kunt u  hier vinden. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het onderzoek en/of de behandeling worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak, zal ik de gereserveerde tijd in rekening brengen (€ 50,-)