Behandeling in de basis GGZ

 

In mijn praktijk bied ik alleen behandeling in de basis-ggz. Ggz staat voor geestelijke gezondheidszorg. U heeft een verwijzing nodig van de huisarts. Deze moet aan een aantal voorwaarden voldoen. U kunt hier een standaard verwijsbrief downloaden om zeker te weten dat u een juiste verwijzing krijgt.

Intake

Elke behandeling start met een intake gesprek waarin u vertelt wat uw klachten zijn en we bespreken wat ik u kan bieden. Als u het gevoel heeft dat u wel door mij begeleid wilt worden, dan bespreken we samen het vervolg. Meestal betekent dit, dat we in een tweede gesprek een beter inzicht krijgen in wat de samenhang is van de klachten en dat we bespreken hoe we die gaan aanpakken. Dit wordt samengevat in een behandelplan. Het kan echter ook zijn dat u in het eerste of tweede gesprek wordt doorverwezen naar een andere zorgverlener of instantie, omdat we samen tot de conclusie komen dat deze u beter kan helpen.

 

In mijn praktijk pas ik diverse therapie-vormen en technieken toe. 

Cognitieve gedragstherapie

Dit is een bewezen effectieve methode om psychische problemen te behandelen. In de therapie wordt gekeken naar de negatieve gedachten en het gedrag dat bepaalde problemen in stand houdt en ervoor zorgt dat u zich niet prettig voelt. Samen wordt onderzocht hoe al deze elementen in elkaar grijpen en op een praktische manier aangepakt. 

Cognitieve gedragstherapie is praktisch en klachtgericht van aard. Het vraagt van u een actieve houding; het is mogelijk dat u vragenlijsten invult, huiswerkopdrachten maakt, of geadviseerd wordt een boek te lezen. Meer informatie kunt u vinden op www.vgct.nl

EMDR

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, is een methode die gebruikt wordt om traumatische gebeurtenissen uit het verleden te verwerken. Deze techniek wordt niet alleen toegepast op éénmalige trauma’s maar ook ingrijpende gebeurtenissen die ten grondslag liggen aan bijvoorbeeld paniekaanvallen of een slecht zelfbeeld. Meer informatie kunt u vinden op www.emdr.nl

EFT 

Emotionally Focussed Therapy, is een therapievorm die gebaseerd is op de gehechtheidstheorie van Bowbly. Hechting ligt ten grondslag aan ons gevoel van thuis en veilig voelen in onze dagelijkse omgeving. Soms is het die geborgenheid de basis voor de problemen in het dagelijkse leven.
De methode wordt ook ingezet in relatietherapie (Emotionally Focused Couples Therapy). Het gaat in op de onderliggende emoties van de partners en de daarbij behorende behoeften aan geborgenheid en gehechtheid. Het is het duidelijkst  (praktisch) beschreven in het boek Houd me Vast, geschreven voor Sue Johnson. Voor meer informatie www.eft.nl

Lichaamsgerichte therapie

Focussen is een behandelmethode waarbij het lichaam centraal staat. Je wordt opnieuw geleerd je aandacht naar binnen te keren en gewaar te worden wat er in je lichaam gebeurt. Het gaat dieper dan het voelen van emoties (ik ben boos) maar in contact komen met lijfelijke gevoelens. Door dat te doen leer je meer 'uit je hoofd' te komen en je lichaam te gebruiken als kompas voor wat je tegenkomt in je leven.